Onderwijs

Studio Mindful is sinds november 2022 een samenwerking aangegaan met RINO Zuid. Samen ontwikkelen zij op zeer innovatieve wijze BLENDED en ONLINE cursussen, workshops en webinars. RINO Zuid maakt hiervoor gebruik van onderwijskundige programmeurs, een modern online leersysteem en zelfs een opnameruimte!

Onderwijsaanbod

Het huidige onderwijsaanbod dat in samenwerking tussen Studio Mindful en RINO Zuid wordt aangeboden:

Wil jij je aanmelden voor onze innovatieve BLENDED cursusen? Heb je een verzoek voor ONLINE workshops of webinars op maat? Kijk op de website vanĀ RINO Zuid.