BLOG: Dankbaarheid, deel 2

Een tijdje geleden heb ik op de social media een link gedeeld van Ernst-Jan Pfauth, uitgever van De Correspondent. En auteur van het Dankboek – dagboek voor een tevredener leven (2017).

Hij schrijft over de prestatiemaatschappij, waarin we het leven als een grote wedstrijd beleven en toewerken naar burn-out verschijnselen. Het ervaren van voldoening en dankbaarheid kan ons behoeden tegen een burn-out. Met het Dankboek biedt hij een middel om actief dankbaar te zijn.

De vorige BLOG over dankbaarheid heeft je geleerd hoe je aan het eind van elke dag jezelf “stop” kunt zetten en naar het huidige moment kunt brengen met een oefening van Thich Nhat Hanh. Je maakt daarmee ruimte om je open te stellen voor de vraag waar je op dit moment dankbaar voor bent.

Je kunt nu een stap verder gaan: schrijf elke dag minstens 3 zaken op waar je in het hier en nu dankbaar voor bent. Schrijf letterlijk “Ik ben dankbaar voor…, omdat…”. Dit kan veranderen hoe je op de dag terugkijkt en hoe je je in dit moment voelt. Het kan veranderen hoe je reageert op je omgeving.

Op moeilijke momenten kun je teruglezen waar je dankbaar voor bent. Dit helpt je om makkelijker uit een negatieve gedachtestroom te komen. Om je blik te verbreden: okay, er is nu tegenslag, maar daar naast zijn er ook fijne zaken. Het brengt de balans terug.

Wat mij betreft mag dankbaarheid vaker beleefd worden. Dankbaarheid maakt ruimte voor compassie: je ontwikkelt vriendelijkheid voor anderen en jezelf. Er ontstaat waardering voor de grote en de kleine dingen in leven. Geluksmomenten nemen toe. Het hier en nu kan intenser worden beleefd en je kunt moeilijkheden beter hanteren.

Het is goed om dankbaarheid te delen. Dat stimuleert ook compassie bij anderen. Spreek elke dag minstens éénmaal dankbaarheid en waardering naar iemand uit.  Het versterkt de relatie tussen jou en die ander. Er ontstaat ruimte voor elkaar.

Ik wil via deze weg ook mijn dankbaarheid delen: ik ben dankbaar dat Studio Mindful al een jaar lang mensen heeft mogen leren om meer mindful in het leven te staan. Ik vind het dapper dat mensen de stap hebben durven zetten om mindfulness te leren, ondanks dat ze het in het begin vaag en zweverig vonden klinken.

Ik ben alle mensen dankbaar die mij hebben geholpen om Studio Mindful te vormen tot het bedrijf dat het nu is. Mijn dank is groot aan iedereen die heeft meegewerkt aan de optimale afstemming van Studio Mindful op cliënten en zorgorganisaties. Ik waardeer jullie inzet, het verdragen van mijn eigenwijsheid en het investeren van jullie tijd in Studio Mindful.

Dankbaarheid kun je trainen. Doe dat door aan het eind van elke dag met de oefening van Thich Nhat Hanh jezelf naar het hier en nu te brengen. Stel jezelf open voor gevoelens van dankbaarheid. Ga na waar je op dit moment dankbaar voor bent. Schrijf elke dag minstens 3 dingen op in de vorm van “Ik ben dankbaar voor…, omdat…”. En spreek elke dag minstens éénmaal je dankbaarheid of waardering uit naar een ander.

Volg deze stappen elke dag en minstens een week. Hoe langer je de stappen oefent, hoe sterker je dankbaarheidspier zal worden.

Veel oefenplezier met het trainen van je dankbaarheidspier!

Hartelijke groet,
Yvette Kilian