Klinisch Psycholoog

Studio Mindful biedt innovatieve werkzaamheden als Klinisch Psycholoog voor jouw zorgorganisatie!

Klinisch Psycholoog Online

Specialisaties van Studio Mindful, alles inclusief online MDO’s met behandelaar/team:

  • NPO, in een gestroomlijnd proces met uw PDW-er in 6 weken: dossierstudie, anamnese online, testafnames, integratief verslag, adviesgesprek online.
  • Complexe verslavingsbehandeling: CGt-based online behandeling, inclusief verslavingsanamnese en functieanalyse, met oog voor comorbiditeit, toewerkend naar concreet terugvalpreventieplan.
  • Delictanalyse: volgens laatste richtlijn Delictanalyse KFZ, mogelijkheid tot wekelijkse online sessie, inclusief dossierstudie en eindverslag in format.
  • Forensische risicotaxatie: dossierstudie, instrumenten invullen, online consensusbespreking. Indien gewenst inclusief eindverslag in format.
  • EMDR: door middel van een speciaal ontwikkelde EMDR-online tool voor een cliëntgerichte behandeling!
  • CGTVP: terugvalpreventieprogramma bij verslaving, gebaseerd op CGt en mindfulness, combinatie van online en e-modules. Geschikt voor SGGZ en BGGZ.
  • Consultatie: bij vastgelopen of complexe cases meezoeken naar mogelijkheden voor behandelbeleid en bejegeningsadviezen.
  • Projecten en beleid: ondersteuning bij projecten of het opzetten en implementeren van inhoudelijk beleid.

Tarief 130,- euro per uur, vrijgesteld van btw. Vraag voor een gereduceerd tarief naar een pakket-op-maat voor uw zorgafdeling!

NB: online = door middel van videobellen

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Studio Mindful van toepassing.

Wil jij met de tijd meegaan en innovatieve werkwijzen toepassen om de beste zorg te bieden? Neem contact op met Studio Mindful!